V.v.V. Concordia Holwerd - opgericht in 1890

28
mei

Zachtebal partij

Het was weer gezellig in ’t Keechje. Mede dankzij het mooie weer, maar ook doordat Jeu de Boulers en kaatsers samen hun liefhebberij uitoefenden.
De prijzen werden gesponsord door Café de Steeg te Holwerd. De kransen werden aangeboden door kunststoffen bedrijf MTD Stiens.
Zodat vele gelukkige winnaars en deelnemers terug konden zien op een prachtige middag