V.v.V. Concordia Holwerd - opgericht in 1890

24
aug

Uitslag KNKB Meisjes v.f.

Een lijst met 7 partuur, wat mag je verwachten?

Meisjes lieten kaatsen van een goed niveau zien, ondanks enkele geflateerde uitslagen toch spannende partijen.

Halve finale winnaars liet zien wie de beste 2 vf parturen waren.

Finale verliezers werd gewonnen door Roelie Kroondijk en Corrie Kroondijk uit Easterein met Anouk Smink uit Makkum.

Zij verloren in de eerste omloop in een spannende partij van partuur 6, waar goed gekaatst werd met variabel opslaan.

De finale was een partij waar 7 x 6-6 aan de hang kwam, waar steeds weer het eerst werd beslist door goed kaatsen, een partij om te smullen.

Alles zat er in, zowel qua opslag als uitslag van hoog niveau, alle 2 parturen even een dip, waarbij part 2 de dip op tijd te boven was.

Waar in het laatste eerst part 6 de dip kreeg, maar ook mede door het ongenaakbaar uitslaan van het winnende partuur.

2e pr winnaars part 6 met Inge Jansma Dronryp, Selma de Boer Easterein, Rixt Wijnia Wommels

1e pr winnaars part 2 Larissa Smink Makkum, Anna Ennema Sexbierum, Fiera de Vries Sexbierum.