V.v.V. Concordia Holwerd - opgericht in 1890

3
feb

Nieuws van de bestuurstafel

Verleden week was het kaatsveld wit, men kan dan denken het kaatsen ligt zeker stil. Echter niets is minder waar. De federatie heeft de eerste zaalkaatspartij alweer achter de rug. Waar helaas geen Holwerters aan deelnamen. Ook in Franeker vliegt het balletje via de muur met volle snelheid op en neer. Federatie wintertraining is los op vrijdagavond met maar liefst 59 deelnemers, waar onder 3 Holwerter jeugdleden. Ook het bestuur en de vrijwilligers van Concordia zijn druk bezig. Sponsor comm zeer actief om ondernemers enthousiast te maken om zo het kaatsen te sponseren, juegdcomm, heeft zaal trainen ism Blija Ternaard en Hantum,en zomer trainen alweer georganiseerd. Berber en Amarins zijn bezig om NL doet voor 16 mrt in gang te zetten. Tribune verfen kantine een update geven. Jeu de Boule comm heeft zijn agenda en de plannen voor het vieren van hun 25 jarig bestaan in kannen en kruiken. Archief comm is bezig met geschiedenis veilig te stellen. Kortom Het kaatsen en Concordia leven volop. Heeft u belangsteling of ideeen om Concordia en het kaatsen te steunen laat het ons weten.