V.v.V. Concordia Holwerd - opgericht in 1890

28
apr

Geslaagde opening kaatsseizoen Concordia

Met 27 gemotiveerde senioren kaatsers is VVV Concordia het kaatsseizoen weer begonnen.

Een wedstrijd die dankzij een goede organisatie, geweldige vrijwilligers, en goed leidende scheids een zeer snel verloop kende.

Uiteraard mag je niet verwachten dat het niveau een eerste wedstrijd al hoog is.

Toch waren er mooie partijen zoals die tussen de opslag kanonnen Marten Bergsma, Jan Dirk de Groot, met Rene de Haan, die hun meerde moesten erkennen

In het jonge partuur Bouke Willem Tuinman uit Dronryp, Michel Nesse uit Sibrandabuorren en Frans Dooper uit Witmarsum  op de stand 5-5 2-6.

Helaas hadden de jonge kaatsers hun krachten verspeeld want in de halve finale waren zij geen partij voor de latere winnaars zodat zij met de derde prijs naar huis gingen.

De winnaars van deze dag Jan Hof uit Franeker, Allard Hoekstra uit Franeker met Riemer Hoekstra uit Ee, stonden in de finale tegen het favoriete partuur Arnold Zijlstra uit Tzummarum,

Kees van der Schoot uit Leeuwarden met Laas Pieter van Straaten uit Feinsum. Het goed opgekomen publiek ging er eens goed voor zitten.
Immers partuur Zijlstra moest wel even aan de bak want Partuur Hof had in de voorgaande 3 partijen nog maar 3 eersten tegen gehad.

Partuur Zijlstra kwam snel een spel voor, echter Allard Hoekstra deed het tij keren. Onder zijn leiding maakte zijn partuur korte metten met Zijlstra en co.

Zijn maten ondersteunden deze sympathieke kaatser prima, Jan met degelijk opslag werk, en Riemer super aan de boven.

Op de stand 5-3 6-6 dwong Allard kees van der Schoot tot een kwaadslag, waardoor partuur Zijlstra tevreden moest zijn met de 2e prijs.

Zoals het geweldige applaus tijdens de prijsuitreiking bewees, had de konings commissie Allard Hoekstra als terechte koning aangewezen.

Voor Holwerd was deze partij een proef, die waarschijnlijk in 2020 herhaald gaat worden,
waar dan de overige senioren die de motivatie voor deze dag niet op konden brengen dan ook weer bij uitgenodigd worden.