V.v.V. Concordia Holwerd - opgericht in 1890

27
apr

Eerste kaatskoning van 2017 in Holwerd onttroond

Tijdens de 1e klas del heren te Holwerd is Auke Boomsma uit Morra onttroond als koning door Elgar Boersma uit Stiens. Hij mag zich terecht de nieuwe 1e klas koning van 2018 noemen. Dit door degelijk opslagwerk vooral op stand 6-6 was hij zuiver. Samen met maten Hyltje Bosma uit Makkum en Tsjerk Elsinga uit Dronryp.

In 4 partijen 3 eersten tegen is het resultaat van constant goed kaatsend drietal, die weinig fouten maakten. Waar Hyltje wel gekroond had kunnen worden tot vice koning en Tsjerk tot prins. Tegenstanders probeerden het wel kregen echter geen vat op dit partuur.

De 2e prijs ging naar Paul Dijkstra uit Bitgum, Steven de Bruin Franeker en Lennart Adema uit Makkum. Zij hadden geen antwoordt op het sterk perkwerk, waar zowel voor als achterin geen bal was vertrouwd.

Patrick van Dellen uir Berltsum, Johan Diertens uit Dronryp en Sip Jaap Bos uit Groningen veroverden de 3e prijs. Na een op en neer gaande partij in de 2e omloop, waarbij een ieder dacht dat tegenstander partuur 5, Arnold Zijlstra op de stand 5-3 de winst wel naar zich zou toetrekken kwam echter de ommekeer, Sip Jaap wou nog niet naar huis, Arnold Zijlstra kon het perk even niet goed meer vinden. Een opslagfout door overloop erbij, leide er mede toe dat er 5-5 6-6 op de telegraaf kwam. Patrick was koel en bracht een onverwerkbare bal naar het perk die perfect en goed gezien door de keurmeester tussen de lijnen kwam. Echter tegen partuur Boersma was de koek op na een spel.

Concordia kan terugzien op een goed georganiseerde 1e klas wedstrijd, waar wel meer kaatsers aan mogen deelnemen. Veld en alles er om heen inclusief bediening was netjes op orde gebracht door de Holwerter vrijwilligers.