V.v.V. Concordia Holwerd - opgericht in 1890
By

ivanderbos

Notulen AV 2022

Notulen ledenvergadering VVV Concordia gehouden op Vrijdag 25 mrt 2022 om 19:30 uur in ’t Partoer Aanwezig: 21 leden incl bestuur. Ype Hennie Stielstra, Igle...
Read More

Jaarverslag 2022

Januari: De eerste bestuursvergadering alweer geweest op 26 januari, boekje voorbereiden overige zaken bespreken zoals nieuwe koelkast, sponsors, nieuw bestuurslid want Rutger Kuipers treed af....
Read More

Jaarverslag 2020

Januari: Vrijdagavond 3 janbarste het verenigingsjaar al weer los, voor het eerst werd er een nieuwjaarspartij Jeu de Boule georganiseerd. Dit op een gezellig verlichte...
Read More

Strjitkeatsen 2020

Zaterdag 4 juli werd onder regenachtige omstandigheden een Strjitkeats wedstrijd gehouden. Dit ism het MFA en de voetbalvereniging. Kransen werden gesponsord door het MFA.Toch werd er...
Read More

Kind Ouder Partij 2020

Vrijdag 3 juli werd de traditionele Kind Ouder partij gehouden. Hiervoor hadden zich 16 parturen opgegeven. Mede dankzij de perfecte organisatie werd het wederom een succes.Er...
Read More

Tijstream Schoolkaatspartij

Eerste Tijstream schoolkaatspartij een succes met 20 enthousiaste kaatsjongelingen. Verdeeld in welpen en pupillen was het een mooie competitie.Prijzen beschikbaar gesteld door de basis school...
Read More

HOOP

Het is stil in het veld, een eenzame kraai zit te kijken of er nog wat is te halen.Ook in het dorp is het stil,...
Read More
1 2 3 5