V.v.V. Concordia Holwerd - opgericht in 1890

14
mei

Uitslag KNKB Jongens afdeling

Boeiende jongenspartij met mooie nieuwe afd parturen, waar kaats potentie is te zien die zich niet hoeven te schamen dat men de eerste omloop niet is doorgekomen. Zoals Ferwert die goed tegenstand bood tegen Bolsward. Of Dronryp 2 tegen Mantgum. Ook Berltsum, wat leuk stond te kaatsen. Uiteraard bleven er 5 over voor de 4e omloop die het beste waren. Dronryp die het net niet kon winnen van de latere winnaar Exmorra. Winsum die veel felle weerstand bood tegen de andere finalist Mantgum, maar toch het hoofd moest buigen. Bolsward bleef staan dus die moest in de halve finale proberen Exmorra van het veld te slaan, dit lukte na een enerverende partij net niet. 5-5 6-0 was de eindstand voor Exmorra. De finale tussen Mantgum en Exmorra ging tot 3 eersten om en om, daarna drukte Pieter Jan leijenaar duidelijk zijn stempel op deze partij, voor best op en achterin trok hij zijn partuur mee naar de overwinning. Mantgum bood verzet maar de laatste slag viel op 5-3 6-0.