V.v.V. Concordia Holwerd - opgericht in 1890

30
jun

1e Ledenpartij 2020

Zondag 28 juni 2020 werd de eerste ledenpartij gehouden, corona perikelen zorgden ervoor dat het niet eerder mocht.

5 part bij de dames en bij de Heren ook 5. Hier deden voor het eerst een aantal jonge leden mee.
Bij de dames waren de verschillen in kwaliteit de oorzaak dat er te weinig spanning was, met dus snelle partijen, die wel gezellig en sportief zijn verlopen.

Bij de heren was er veel spanning en veel partijen op 5-5, het verschil in de prijswinnende parturen was steeds 1 eeerst.

Bij de dames was de 3e prijs voor Janne Visser, Fenna Grevink, Femke Dijkstra, 2e prijs voor Annemarieke Stielstra, Nynke Bergema, Jildau de Roo. De kransen waren voor Aaltsje Adema, Danique vd Werff en Femke Vrieswijk.

Bij de heren ging de derde prijs naar Hanneke Botma, Jarne Dol, Sybren Dol. 2e prijs was voor Chris Dijkstra, Martha Lia Kamma, Sytze Aagtjes. De kransen gingen naar Egbert Dijkstra, Thimo vd Meulen en Piter vd Ploeg.

De rest van foto’s zijn hier te vinden.