V.v.V. Concordia Holwerd - opgericht in 1890
Holwerd
V.v.V. Concordia
opgericht in 1890
Holwerd
V.v.V. Concordia
opgericht in 1890
Holwerd
V.v.V. Concordia
opgericht in 1890
Holwerd
V.v.V. Concordia
opgericht in 1890

Laatste nieuws

Notulen AV 2022

Notulen ledenvergadering VVV Concordia gehouden op Vrijdag 25 mrt 2022 om 19:30 uur in ’t Partoer Aanwezig: 21 leden incl bestuur. Ype Hennie Stielstra, Igle...
Read More

Jaarverslag 2022

Januari: De eerste bestuursvergadering alweer geweest op 26 januari, boekje voorbereiden overige zaken bespreken zoals nieuwe koelkast, sponsors, nieuw bestuurslid want Rutger Kuipers treed af....
Read More

Jaarverslag 2020

Januari: Vrijdagavond 3 janbarste het verenigingsjaar al weer los, voor het eerst werd er een nieuwjaarspartij Jeu de Boule georganiseerd. Dit op een gezellig verlichte...
Read More

Sponsors